10 tüüpviga viilkatuse ehitamisel

Kas vana katus vajab vahetamist või uus katus ehitamist? Oleme välja toonud mõned näpunäited katuse ehitamisel mida tasub kindlasti järgida.

 

1. Vana katuse vahetamisel jäetakse pehkinud ja kandevõime kaotanud sarikad välja vahetamata. Koht, kust kokku hoida? Võib-olla tõesti, kuid arvestama peab sellega, et mingil hetkel annab see pehkinud koht järele.

2. Tuulutus jääb tegemata. Tagajärjeks pidevalt niiske katusekonstruktsioon, mis on hea kasvupinnas hallitusele. Märg soojustus ei täida oma ülesannet. Talvel on katus jääs, jääpurikad… Selleks, et niiskus konstruktsiooni ei kahjustaks, tuleb anda veeaurule väljapääs tuulutuskanalite kaudu. Tuul tuleb juhtida räästast sisse ja harjalt ja/või viilu otstest välja.

3. Tuuletõke ja katuse aluskate ALL IN 1. Juba vanasõna ütleb, et see, mis kõlbab kõigeks, ei kõlba tegelikult mitte millekski. Nii hull selle aluskattekilega ei ole, aga head tulemust on väga raske saavutada. Tuuletõke peab moodustama õhutiheda kaitse soojustusele. Juhul, kui unustatakse mõni auk või rebenenud koht paikamata, on tulemuseks maha jahutatud piirkond/lekkekoht. Katusel sarikate vahel on võimalik see kile korralikult paikasaada, aga seinaga ühendamine on üsna keeruline ettevõtmine. Kui materjalis on võimalik kokku hoida, siis korralik töö on kordades aeganõudvam kui tuuletõkkeplaadi ja aluskatte eraldi paigaldamine.

4. Korstna ümbrused ja muud läbiviigud lekivad. Ülespöörded jäetakse liiga lühikesed. Tüüpiline on korstnatagune, kus on tihti aluskattekile niivõrd kortsunud, et võimaliku vee tekkides koguneb see sinna ja äravool on takistatud.

5. Vana katus jäetakse katusematerjali vahetusel rihtimata. Esineb ka olukordi, kus rihtimine rikub hoone välisilme ja toob kaasa rohkem kahju kui kasu, kuid enamus juhtudel on katuse rihtimine võimalik ilma hoone üldilmet rikkumata. Vähemalt sellises ulatuses, et ebatasasused silma ei hakka. Väga paljud ehitusspetsialistid on väitnud, et kui hinnapakkumises ei esine sõna „rihtimine“, siis seda tööd ka ei tehta.

6. Aluskattekile parandatakse valede teipidega. Katuse aluskate on mõeldud tiheda katusekatte alla paigaldamiseks, et alla voolav kondensvesi räästa kaudu hoonest välja juhtida. Aluskattekile paigaldamise käigus on võimalik, et tekib auke või rebendeid, mida on vaja parandada. Paranduseks kasutatakse „MacGyveri“ teipi. On tulnud ette ka juhuseid, kus kasutatakse tavalist pakkimiseteipi.  Aluskattekile teipimiseks sobib vaid selleks otstarbeks mõeldud teip. Juhul, kui ei ole kindel, milline teip, siis tuleb uurida kile tootjalt või müüjalt. Oluline on see, et teip täidaks oma ülesannet nii kuumades kui külmades tingimustes.

7. Kasutatakse märga puitu. Katusekonstruktsioonides kasutatav puit peab olema alla 20% niiskusesisaldusega (kuiv puit ei mädane). Juhul, kui kasutatakse märga puitu, on oht hallituse tekkeks. Puidu mahukahanemisega tekkivate kujumuutuste ja pragude tõttu kannatab töö kvaliteet. Põhjusel, et märg puit on odav, siis paigaldatakse märga puitu. Kui tellija ei tea ja ei kontrolli, siis ongi suur oht probleemide tekkeks.

8. Puudulik soojustus. Kehvasti paigaldatud katuse soojustus toob endaga kaasa suuremad küttearved ja jääpurikad.

9. Katuse tuulutus katkestatakse korstnate ja katuseakendega. Tuulutust ei tohi sulgeda. Piisab, kui tuulutus kõrvalsarikate abil katkestusest mööda juhtida.

10. Tööohutus on puudulik. Katuselt kukkumine võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga. Turvavarustuse kandmine peaks olema esmaoluline.

Meie tootevalikuga on võimalik tutvuda SIIN!

Lisaküsimuste tekkimisel võib julgelt meiega ühendust võtta SIIT.

(allikas: omanikujärelevalve.com)

 

rooftec