Amroc tsementlaastplaat

Amroc tsementlaastplaat on valmistatud pressimise teel tsemendist ja okaspuulaastudest. Asbestivaba.

Amroc tsementlaastplaat sisaldab tsementi, mis seob ja katab puulaastud, andes neile seente-, putuka- ja tulekindluse. Plaat on asbestivaba ning ei sisalda muid tervisele kahjulikke aineid.

Amroc tsementlaastplaadi omadused:

  • kõrge heliisolatsioon
  • hea soojusisolatsioon
  • tule-, seene- ja putukakindlus
  • ilmastiku, külma- ja niiskuskindlus
  • mehhaaniline tugevus ja löögikindlus
  • põlemisel väga vähene suitsu teke
  • põlemisel ei eraldu mürgiseid gaase

Tsementlaastplaat on paigaldatav igale seinale ja soklile hoone asukohast ja tüübist sõltumata. Peamised kasutusobjektid on tööstushooned, mitmekorruseliste hoonete ja ridaelamute fassaadid (soklid), kioskid, laohooned, garaažid, koolid, rõdukonstruktsioonid jne.

Tehasest tarnimisel on Amroc tsementlaastplaat keskmine niiskusesisaldus plaadil B1 9%. Kuni töötlemiseni tuleb plaate säilitada kuivas kohas ja ka töötlemine ise peab toimuma kuivas keskkonnas. Kui seda ettevaatusabinõu ei rakendata ning plaadid imavad endasse liigset niiskust, võib see kahjustada tihedaid liitekohti ja kinnitusvahendeid.

Amroc tsementlaastplaat:

Materjali klass: B1 vastavalt standardile DIN 4102 (suur tulekindlus)

Tihedus: ligikaudu 1250 kg/m³ min. (434 pcf)

Niiskussisaldus (tehasest väljasaatmisel): 9% ± 3

Paindetugevus (koormus plaadipinnaga risti): 11,0 N/mm² , keskmine väärtus

Paindetugevus (koormus plaadipinnaga risti): 9.0 N/mm² , 95 % väärtus

Elastsusmoodul (koormus plaadipinnaga risti): 7000 N/mm²

Põikisuunaline tõmbetugevus : 0.5 N/mm²

Tõmbetugevus (plaadipinnaga paralleelselt): 4.0 N/mm²

Survetugevus (plaadipinnaga paralleelselt): 16.5 N/mm²

Paksus pundumisel (pärast 24-tunnist vette sukeldamist) < 1 %

Pikkuse ja laiuse muutus paisumisel ja kokkutõmbumisel: (arvutuslikud väärtused standardprotseduuri korral):

  • plaadi niiskussisalduse muutumisel 1%  –> 0.03 %
  • õhu suhtelise niiskuse muutumisel 30% –> 0.15 %

Soojusjuhtivus: (arvutuslik väärtus standardprotseduuri korral)  0.35 W/m•K

Veeauru difusioonitakistuse tegur:

  • vastavalt standardile DIN 4108  = 20/50

Heliisolatsioon (õhumüra): plaadi paksus 8 mm RW = 30 dB (A) plaadi paksus 12 mm RW = 32 dB (A)

Pinna leeliselisus: pH-väärtus 11-13

rooftec