5 suurimat viga katuse ehitamisel

Valesti teostatud katuseparandused võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi hoone põhikonstruktsioonidele ja vahelagedele. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu allnimetatud punktidele.

  1. Mitte alati ei piisa katuse remontimisel ainult pealiskatte vahetamisest. Tihti on vajalik ka kandekonstruktsioonid toestada või välja vahetada.
  2. Katusekatte paigaldamisel ei jälgita paigaldusjuhendit ning kasutatakse juhuslikku ja oskamatut tööjõudu. Vajalik on piisav ülekate ning eriti tähelepanu vajavad jätkukohad, neelukohad ja kinnituskohad.
  3. Mittenõuetekohane või mittepiisav kinnitusvahendite kasutamine võib põhjustada katuse katte deformeerumise.
  4. Erilist tähelepanu pöörata, korstnaümbrise, neelukohtade ja muude ühenduskohtade korralikule hermitiseerimisele.
  5. Vajalik on tutvuda materjali tootjapoolsete juhistega. Paigalduse ebakorrektse teostuse korral võib juhtuda, et katusematerjalile antud garantiid hiljem ei kehti.
rooftec